Політика конфіденційності

 
Адміністрація сайту krytotyt.com (далі Сайт ) з повагою ставиться до прав відвідувачів Сайту. Ми беззастережно визнаємо важливість конфіденційності особистої інформації відвідувачів нашого Сайту. Дана сторінка містить відомості про те , яку інформацію ми отримуємо і збираємо , коли Ви користуєтеся Сайтом . Ми сподіваємося , що ці відомості допоможуть Вам приймати усвідомлені рішення щодо наданої нам особистої інформації. Ця Політика конфіденційності поширюється тільки на Сайт і на інформацію, що збирається за допомогою Сайту . Вона не поширюється ні на які інші сайти і не застосовна до веб-сайтів третіх осіб , з яких можуть робитися посилання на Сайт. Спільне використання інформації Адміністрація Сайту ні за яких обставин не продає і не віддає у користування Вашу особисту інформацію , яким би то не було третім сторонам . Ми також не розкриваємо надану Вами особисту інформацію за винятком випадків передбачених законодавством України. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2%D1%80 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2297-17